Simon Hedberg   |  Tjänsteutveckling och digitala verktyg   |  076-686 23 93|info@hdbg.se
Fokusera 2018-01-16T20:21:52+00:00

Ofta benämner vi förändring som något att arbeta sig fram till. Jag tror att förändring bättre beskrivs i form av att färdas i en viss hastighet. Och om vi vill färdas snabbt så måste verktygen och processerna vi använder vara anpassade för det – för ju snabbare det går desto mer kostsam blir varje distraktion.

Jag gillar att resa med hastighet och kan hjälpa dig hitta fokus och arbetsro i digitala utmaningar.