Simon Hedberg   |  Tjänsteutveckling och digitala verktyg   |  076-686 23 93|info@hdbg.se

Operativt ansvarig på Kreator

Kreator är en katalysator i kreativa satsningar och samarbeten. Kreator har bl.a. erbjudit kontorsplatser, agentur, administrativa tjänster till kreatörer i Umeå och arbetat med filmproduktion. Min roll: Koordinering av kreatörer, produktionsledning i utvalda projekt, ekonomistyrning och löpande uppföljning av verksamheten. Delaktig i utvärdering och vidareutveckling av affärsplan och organisation. www.kreator.nu