Simon Hedberg   |  Tjänsteutveckling och digitala verktyg   |  076-686 23 93|info@hdbg.se

Coachutbildning – SHIFT 1

Genomgått SHIFT 1 – en utbildning i det coachande förhållningssättet och grundläggande kunskaper i coaching som metod. Den ger praktiska verktyg baserade på 6 av coachingens 11 kärnkompetenser. Det omfattar kraftfulla frågor, närvaro, aktivt lyssnande, sätta mål, att skapa medvetenhet och handling.

2017-10-16T01:17:56+00:00 By |Okategoriserade|