Simon Hedberg   |  Tjänsteutveckling och digitala verktyg   |  076-686 23 93|info@hdbg.se

Digitala verktyg

Research, implementering och anpassning av digitala verktyg för processtöd och projekthantering bl.a. inom Kreator och U x U.

2017-10-10T07:05:07+00:00 By |Digitala verktyg|