Simon Hedberg   |  Tjänsteutveckling och digitala verktyg   |  076-686 23 93|info@hdbg.se

Projekt – Väven Byggprocessen

Sajten är en omfattande produktion där bild, film och text vävs samman till en interaktiv berättelse om byggprocessen av Väven, Umeås nya landmärke och kulturhus.
Projektet utfördes inom Kreator Creative Lab av Kreator i samarbete med Lampray, SGC&LLLL, Dohi Sweden och fristående kreatörer.
Min roll: Projekt och produktionsledning för färdigställandet av sabyggdes.vaven.se. Ufördes inom ramen för min anställning på Kreator.

2017-10-16T01:17:56+00:00 By |Projekt/produktionsledning|