Simon Hedberg   |  Tjänsteutveckling och digitala verktyg   |  076-686 23 93|info@hdbg.se

Skapade ny kommunikationstjänst

Tell IT – en webbaserad tjänst för förenklad gruppkommunikation. Med en samlad kontaktlista kan meddelanden på ett enkelt sätt skickas i flera valfria kanaler (sms, e-post, fax, voice). I bruk 2005-2009. Min roll: Grundare, konceptutveckling/design, implementering fullstack, lansering och drift.

Kommunikationsmotor utvecklad i Python med ramverket Twisted med stöd för ett flertal kommunikationskanaler (smtp, http, sms, voice, fax).

2017-10-10T07:05:29+00:00 By |Produkt/tjänsteutveckling|