Simon Hedberg   |  Tjänsteutveckling och digitala verktyg   |  076-686 23 93|info@hdbg.se

Experiment – Kan det bli roligt att vänta på bussen?

Umeå Urban Forum är ett projekt som utmanar hur vi ser och tar oss an offentiga ytor i staden. I ett experiment ställdes frågan om det kan bli roligare att vänta på bussen och inbjuda till interaktion i den offentliga miljön runt Umeås centrala busshållplats Vasaplan.
Min roll var teknisk produktion av experimentet. Lösningen baserades på små enkortsdatorer sammankopplade med trådlöst nätverk och mjukvara för att hantera kommunikation/meddelanden mellan busskurerna. Och pärlplattor. Utfördes inom ramen för min anställning på Kreator.

2017-10-16T01:17:56+00:00 By |Teknisk produktion|