Simon Hedberg   |  Tjänsteutveckling och digitala verktyg   |  076-686 23 93|info@hdbg.se
Förbättra2017-10-16T01:06:25+02:00

Det är inte brist på data och analysverktyg som gör det svårt att arbeta datadrivet. Det är snarare överflödet av inställningar, vyer och spårningskoder som gör att vi ofta tappar själva poängen med analysen. Att göra det du gör bättre.

Jag ser till helheten och guidar i en djungel av verktyg och ser till att fokus ligger på det du vill förbättra.

Exempel på insatser och uppdrag

Smartare annonsering

Förbättra och integrera spårning på en webbplats med flera underliggande system som t.ex. en extern bokningstjänst. Samla upp och koppla samman besöksdata och gör det möjligt att se faktisk konvertering och effekt i kronor på vald annonsering.

Se beteenden

Komplettera befintlig webbplatsspårning med tydliga triggers vad gäller beteende och konvertering för bättre analys och underlag för vidareutveckling.

Helhetsgrepp på analys

Kartlägg och konfigurera spårning av händelser i webbtjänst/mobilapp för beteendeanalys. Konfigurera och visualisera flöden för beteende och konvertering av besökare till nya användare.  Koppla beteende och händelser till kommunikation i flera kanaler (push/sms/e-post).

Go to Top