Gå från att använda webbhotellets e-posttjänst till G Suite (Gmail, Dokument, Drive och Kalender) för förenklad administration, bättre delning av information och ökad tillgänglighet.