Digitala verktyg

Research, implementering och anpassning av digitala verktyg för processtöd och projekthantering bl.a. inom Kreator och U x U.