Simon Hedberg   |  Tjänsteutveckling och digitala verktyg   |  076-686 23 93|info@hdbg.se

Produktägare på Delbar

Delbar är en startup med målet att skapa en mer hållbar konsumtion och livsstil. Genom att dela istället för att köpa nytt spar vi på jordens resurser och är samtidigt snälla mot plånboken. Min roll: Arbetat med produktutveckling och paketering, iterativt i snabbt tempo. Planering/prioritering av utvecklingsinsatser i samråd med VD. Konceptualisering och framtagande av [...]

2017-10-16T01:17:55+02:00By |Produkt/tjänsteutveckling|

Skapade ny kommunikationstjänst

Tell IT – en webbaserad tjänst för förenklad gruppkommunikation. Med en samlad kontaktlista kan meddelanden på ett enkelt sätt skickas i flera valfria kanaler (sms, e-post, fax, voice). I bruk 2005-2009. Min roll: Grundare, konceptutveckling/design, implementering fullstack, lansering och drift. […]

2017-10-10T07:05:29+02:00By |Produkt/tjänsteutveckling|
Go to Top