Experiment – Kan det bli roligt att vänta på bussen?

Umeå Urban Forum är ett projekt som utmanar hur vi ser och tar oss an offentiga ytor i staden. I ett experiment ställdes frågan om det kan bli roligare att vänta på bussen och inbjuda till interaktion i den offentliga miljön runt Umeås centrala busshållplats Vasaplan. Min roll var teknisk produktion av experimentet. Lösningen baserades [...]