Simon Hedberg   |  Tjänsteutveckling och digitala verktyg   |  076-686 23 93|info@hdbg.se

Gatekeeper, rådgivare

Att i samtal hjälpa till att konkretisera arbetsprocess och fokusområden i utvecklingen av digital tjänst. Att som utomstående ge perspektiv på prioriteringar kring marknad, kommunikation och utveckling.

2017-10-16T01:17:54+02:00By |Uncategorized|

Kundresor

Utformning av kundresa för planering och lättare implementation av kundkommunikation i olika kanaler (sms/push/e-post).

2017-10-16T01:17:55+02:00By |Uncategorized|

Smartare annonsering

Förbättra och integrera spårning på en webbplats med flera underliggande system som t.ex. en extern bokningstjänst. Samla upp och koppla samman besöksdata och gör det möjligt att se faktisk konvertering och effekt i kronor på vald annonsering.

2017-11-09T14:03:14+01:00By |Uncategorized|

Se beteenden

Komplettera befintlig webbplatsspårning med tydliga triggers vad gäller beteende och konvertering för bättre analys och underlag för vidareutveckling.

2017-11-05T11:21:00+01:00By |Uncategorized|

Helhetsgrepp på analys

Kartlägg och konfigurera spårning av händelser i webbtjänst/mobilapp för beteendeanalys. Konfigurera och visualisera flöden för beteende och konvertering av besökare till nya användare.  Koppla beteende och händelser till kommunikation i flera kanaler (push/sms/e-post).

2017-11-09T14:04:37+01:00By |Uncategorized|

Enklare projektuppföljning

Gå från projektöversikt i delat kalkylark till en anpassad struktur i webbaserat affärsstödssystem/CRM. Underlättar inrapportering, informationsspridning, kommunikation runt projekt och ekonomisk rapportering.

2017-10-16T01:17:55+02:00By |Uncategorized|

Bättre e-post

Gå från att använda webbhotellets e-posttjänst till G Suite (Gmail, Dokument, Drive och Kalender) för förenklad administration, bättre delning av information och ökad tillgänglighet.

2017-10-16T01:17:55+02:00By |Uncategorized|
Go to Top