Genomgått SHIFT 1 – en utbildning i det coachande förhållningssättet och grundläggande kunskaper i coaching som metod. Den ger praktiska verktyg baserade på 6 av coachingens 11 kärnkompetenser. Det omfattar kraftfulla frågor, närvaro, aktivt lyssnande, sätta mål, att skapa medvetenhet och handling.