Sammanställa och automatisera e-postutskick med dynamiskt innehåll baserat på aktivitet i webbtjänst.