Samla idéer och input från medskapare och medarbetare, integrerat i webbplats och samlat i ett delat arkiv.