Simon Hedberg   |  Tjänsteutveckling och digitala verktyg   |  076-686 23 93|info@hdbg.se
Förenkla2017-11-05T11:22:53+01:00

Med välriktade insatser och digitala verktyg kan vi automatisera, integrera och förändra arbetssätt så att mängden manuell datahantering och onödigt arbete minskas. På riktigt.

Jag är snabb på att uppfatta sammanhang, researcha verktyg, integrera och implementera digitala tjänster som förenklar vardagen och leder till en enklare verksamhet.

Exempel på insatser och uppdrag

Smartare annonsering

Förbättra och integrera spårning på en webbplats med flera underliggande system som t.ex. en extern bokningstjänst. Samla upp och koppla samman besöksdata och gör det möjligt att se faktisk konvertering och effekt i kronor på vald annonsering.

Se beteenden

Komplettera befintlig webbplatsspårning med tydliga triggers vad gäller beteende och konvertering för bättre analys och underlag för vidareutveckling.

Helhetsgrepp på analys

Kartlägg och konfigurera spårning av händelser i webbtjänst/mobilapp för beteendeanalys. Konfigurera och visualisera flöden för beteende och konvertering av besökare till nya användare.  Koppla beteende och händelser till kommunikation i flera kanaler (push/sms/e-post).

Enklare projektuppföljning

Gå från projektöversikt i delat kalkylark till en anpassad struktur i webbaserat affärsstödssystem/CRM. Underlättar inrapportering, informationsspridning, kommunikation runt projekt och ekonomisk rapportering.

Bättre e-post

Gå från att använda webbhotellets e-posttjänst till G Suite (Gmail, Dokument, Drive och Kalender) för förenklad administration, bättre delning av information och ökad tillgänglighet.

Snabbare bokföring

Aktivera digital återrapportering av banköverföringar till bokföringssystem för minskat manuellt arbete och snabbare uppföljning.

Enklare återkoppling

Samla idéer och input från medskapare och medarbetare, integrerat i webbplats och samlat i ett delat arkiv.

Smidigare applansering

Automatisera paketering, kompilering och signering av mobilapplikationer från källkod för ökad lanseringsfrekvens och minska manuellt arbete (från timmar till minuter).

Enklare testning

Automatisera paketering av serverkod för ökad trygghet och snabbare tid till testning.

Go to Top