Att i samtal hjälpa till att konkretisera arbetsprocess och fokusområden i utvecklingen av digital tjänst. Att som utomstående ge perspektiv på prioriteringar kring marknad, kommunikation och utveckling.