Kartlägg och konfigurera spårning av händelser i webbtjänst/mobilapp för beteendeanalys. Konfigurera och visualisera flöden för beteende och konvertering av besökare till nya användare.  Koppla beteende och händelser till kommunikation i flera kanaler (push/sms/e-post).