Simon Hedberg   |  Tjänsteutveckling och digitala verktyg   |  076-686 23 93|info@hdbg.se

E-post

2017-10-09T19:06:19+02:00

Gå från att använda webbhotellets e-posttjänst till G Suite (Gmail, Dokument, Drive och Kalender) för förenklad administration, bättre delning av information och ökad tillgänglighet.

CRM

2017-10-09T19:05:47+02:00

Från projektöversikt i delat kalkylark till en anpassad struktur i webbaserat affärsstödssystem/CRM. Underlättar inrapportering, informationsspridning, kommunikation runt projekt och ekonomisk rapportering.

Go to Top