Delbar är en startup med målet att skapa en mer hållbar konsumtion och livsstil. Genom att dela istället för att köpa nytt spar vi på jordens resurser och är samtidigt snälla mot plånboken. Min roll: Arbetat med produktutveckling och paketering, iterativt i snabbt tempo. Planering/prioritering av utvecklingsinsatser i samråd med VD. Konceptualisering och framtagande av mockups/prototyper. Översyn av processer runt utbyggnad av webb och mobilappar. Förvaltning och implementering av kundresor för användarkommunikation.
www.delbar.se