Playing for Change startades av Hugo Stenbecks Stiftelse för att stötta entreprenörer som arbetar med socialt fokus för att främja barns situation. Som konsult till kommunikationsbyrån Pondus var jag ansvarig för den tekniska utvecklingen av deras webbnärvaro. Från initial kampanjsajt till en webbsida som kom att täcka in tre marknader och flera språk. Parallellt och integrerat med detta skapades ett administrativt system för att hantera alla delar av ansökningsprocessen.
Utfördes inom ramen för den egna konsultverksamheten.
(Stiftelsen heter numera Reach for Change)