Simon Hedberg   |  Tjänsteutveckling och digitala verktyg   |  076-686 23 93|info@hdbg.se
Resumé2017-10-16T01:06:39+02:00

Tidigare uppdrag och projekt i urval

Produktägare på Delbar

Delbar är en startup med målet att skapa en mer hållbar konsumtion och livsstil. Genom att dela istället för att köpa nytt spar vi på jordens resurser och är samtidigt snälla mot plånboken. Min roll: Arbetat med produktutveckling och paketering, iterativt i snabbt tempo. Planering/prioritering av utvecklingsinsatser i samråd med VD. Konceptualisering och framtagande av mockups/prototyper. Översyn av processer runt utbyggnad av webb och mobilappar. Förvaltning och implementering av kundresor för användarkommunikation.
www.delbar.se

Operativt ansvarig på Kreator

Kreator är en katalysator i kreativa satsningar och samarbeten. Kreator har bl.a. erbjudit kontorsplatser, agentur, administrativa tjänster till kreatörer i Umeå och arbetat med filmproduktion.
Min roll: Koordinering av kreatörer, produktionsledning i utvalda projekt, ekonomistyrning och löpande uppföljning av verksamheten. Delaktig i utvärdering och vidareutveckling av affärsplan och organisation.
www.kreator.nu

Projekt – Väven Byggprocessen

Sajten är en omfattande produktion där bild, film och text vävs samman till en interaktiv berättelse om byggprocessen av Väven, Umeås nya landmärke och kulturhus.
Projektet utfördes inom Kreator Creative Lab av Kreator i samarbete med Lampray, SGC&LLLL, Dohi Sweden och fristående kreatörer.
Min roll: Projekt och produktionsledning för färdigställandet av sabyggdes.vaven.se. Ufördes inom ramen för min anställning på Kreator.

Webbansvarig på U x U Festival

U x U var en nyskapande och ambitiös satsning för att skapa en riktigt stor musikfestival i Umeå. Med unika grepp som crowdfunding prövades nya modeller för finansiering vilket ställde höga krav på paketering och teknisk plattform.
Min roll: Övergripande ansvar och koordinering i produktion av festivalens webbsajt i samarbete med formgivare, konceptbyrå, webbyrå, biljettsystemsleverantör. Teknisk research, kravställning, koordinering och leveransuppföljning.

Experiment – Kan det bli roligt att vänta på bussen?

Umeå Urban Forum är ett projekt som utmanar hur vi ser och tar oss an offentiga ytor i staden. I ett experiment ställdes frågan om det kan bli roligare att vänta på bussen och inbjuda till interaktion i den offentliga miljön runt Umeås centrala busshållplats Vasaplan.
Min roll var teknisk produktion av experimentet. Lösningen baserades på små enkortsdatorer sammankopplade med trådlöst nätverk och mjukvara för att hantera kommunikation/meddelanden mellan busskurerna. Och pärlplattor. Utfördes inom ramen för min anställning på Kreator.

Projekt – Playing for Change

Playing for Change startades av Hugo Stenbecks Stiftelse för att stötta entreprenörer som arbetar med socialt fokus för att främja barns situation. Som konsult till kommunikationsbyrån Pondus var jag ansvarig för den tekniska utvecklingen av deras webbnärvaro. Från initial kampanjsajt till en webbsida som kom att täcka in tre marknader och flera språk. Parallellt och integrerat med detta skapades ett administrativt system för att hantera alla delar av ansökningsprocessen.
Utfördes inom ramen för den egna konsultverksamheten.
(Stiftelsen heter numera Reach for Change)

Webbkonsult / grundare In Formation

Extern webbkonsult och utvecklare till reklambyråer och formgivare. Genomförde kostnadseffektiva produktioner med stor noggrannhet kring att återge formgivarens design i färdig leverans. Använt och även bidragit till open source-projekt, t.ex. Django CMS.
Min roll: Rådgivning, behovsanalys, dialog med formgivare och webbutveckling.
Byråpartners: Pondus Kommunikation, SGC&LLLL
Webbproduktioner för bl.a. Playing for Change/HSS, Profilteatern, Rex Bar & Grill, Utebutiken, Esam, Norrlandsägg, Heja!, Punkt PR.

Go to Top