Simon Hedberg   |  Tjänsteutveckling och digitala verktyg   |  076-686 23 93|info@hdbg.se

Gatekeeper, rådgivare

Att i samtal hjälpa till att konkretisera arbetsprocess och fokusområden i utvecklingen av digital tjänst. Att som utomstående ge perspektiv på prioriteringar kring marknad, kommunikation och utveckling.

2017-10-16T01:17:54+02:00By |Uncategorized|

Kundresor

Utformning av kundresa för planering och lättare implementation av kundkommunikation i olika kanaler (sms/push/e-post).

2017-10-16T01:17:55+02:00By |Uncategorized|

Smidigare applansering

Automatisera paketering, kompilering och signering av mobilapplikationer från källkod för ökad lanseringsfrekvens och minska manuellt arbete (från timmar till minuter).

2017-10-16T01:17:55+02:00By |Uncategorized|
Go to Top