Simon Hedberg   |  Tjänsteutveckling och digitala verktyg   |  076-686 23 93|info@hdbg.se

Smartare annonsering

Förbättra och integrera spårning på en webbplats med flera underliggande system som t.ex. en extern bokningstjänst. Samla upp och koppla samman besöksdata och gör det möjligt att se faktisk konvertering och effekt i kronor på vald annonsering.

2017-11-09T14:03:14+01:00By |Uncategorized|

Se beteenden

Komplettera befintlig webbplatsspårning med tydliga triggers vad gäller beteende och konvertering för bättre analys och underlag för vidareutveckling.

2017-11-05T11:21:00+01:00By |Uncategorized|

Helhetsgrepp på analys

Kartlägg och konfigurera spårning av händelser i webbtjänst/mobilapp för beteendeanalys. Konfigurera och visualisera flöden för beteende och konvertering av besökare till nya användare.  Koppla beteende och händelser till kommunikation i flera kanaler (push/sms/e-post).

2017-11-09T14:04:37+01:00By |Uncategorized|
Go to Top