Simon Hedberg   |  Tjänsteutveckling och digitala verktyg   |  076-686 23 93|info@hdbg.se

Enklare projektuppföljning

Gå från projektöversikt i delat kalkylark till en anpassad struktur i webbaserat affärsstödssystem/CRM. Underlättar inrapportering, informationsspridning, kommunikation runt projekt och ekonomisk rapportering.

2017-10-16T01:17:55+02:00By |Uncategorized|

Bättre e-post

Gå från att använda webbhotellets e-posttjänst till G Suite (Gmail, Dokument, Drive och Kalender) för förenklad administration, bättre delning av information och ökad tillgänglighet.

2017-10-16T01:17:55+02:00By |Uncategorized|

Smidigare applansering

Automatisera paketering, kompilering och signering av mobilapplikationer från källkod för ökad lanseringsfrekvens och minska manuellt arbete (från timmar till minuter).

2017-10-16T01:17:55+02:00By |Uncategorized|
Go to Top