Tellme – en plattform för att på ett nytt sätt dela och ta del av evenemangsinformation. Belönad med pris i Umeå App Challenge vintern 2012. Konceptutveckling mobilapp, prototyp.