Umeå Urban Forum är ett projekt som utmanar hur vi ser och tar oss an offentiga ytor i staden. I ett experiment ställdes frågan om det kan bli roligare att vänta på bussen och inbjuda till interaktion i den offentliga miljön runt Umeås centrala busshållplats Vasaplan.
Min roll var teknisk produktion av experimentet. Lösningen baserades på små enkortsdatorer sammankopplade med trådlöst nätverk och mjukvara för att hantera kommunikation/meddelanden mellan busskurerna. Och pärlplattor. Utfördes inom ramen för min anställning på Kreator.