Simon Hedberg   |  Tjänsteutveckling och digitala verktyg   |  076-686 23 93|info@hdbg.se
Utveckla2017-11-04T13:54:27+01:00

Det är lätt att tänka och tro sig veta mycket runt en idé – men det är först när vi håller något konkret i handen som det blir tydligt vad som behöver förfinas.

Genom att nyttja smarta verktyg och tajta processer kan vi utforska både kommunikation, teknik och koncept och gå från idé till skarpt experiment på dagar istället för veckor och månader.

Exempel på insatser och uppdrag

Gatekeeper, rådgivare

Att i samtal hjälpa till att konkretisera arbetsprocess och fokusområden i utvecklingen av digital tjänst. Att som utomstående ge perspektiv på prioriteringar kring marknad, kommunikation och utveckling.

Kundresor

Utformning av kundresa för planering och lättare implementation av kundkommunikation i olika kanaler (sms/push/e-post).

Effektiva prototyper

Research och implementation av verktyg för snabb prototyping – i form av skisser, interaktiva modeller eller programmering av semi-skarpa produktioner.

Dynamiska utskick

Sammanställa och automatisera e-postutskick med dynamiskt innehåll baserat på aktivitet i webbtjänst.

Smidigare applansering

Automatisera paketering, kompilering och signering av mobilapplikationer från källkod för ökad lanseringsfrekvens och minska manuellt arbete (från timmar till minuter).

Enklare testning

Automatisera paketering av serverkod för ökad trygghet och snabbare tid till testning.

Go to Top